Xolair informasjon

Xolair brukes blant annet til behandling av kronisk spontan urtikaria. Virkestoffet i Xolair er omalizumab. Omalizumab er et kunstig protein som ligner naturlige proteiner som produseres i kroppen. Xolair virker ved å hemme en substans som kalles immunoglobulin E (IgE), som produseres i kroppen. IgE spiller en viktig rolle ved allergisk astma eller kronisk spontan urtikaria.  

Nå er Xolair godkjent for selvadministrering, og pasienten kan ta med Xolair hjem og sette sprøyten selv. 

Dette gjelder pasienter som har mottatt minst 3 doser under veiledning av helsepersonell, fått opplæring i selvadministrasjon, ingen historikk med anafylaktisk sjokk og er trent i å kunne gjenkjenne alvorlige allergiske reaksjoner. 

Legger ved en link til en aktuell video - Instruksjonsfilm