Endringer i åpningstidenHUDLEGE 

Juleferie -

Kontoret holder stengt 22 desember til 3 januar. Vi åpner som normalt 4 januar. 

Dette gjelder også lysbehandling.
ØYELEGE

Vi vi ha helt stengt kontor fra 18 desember til 4 januar (2021)