Hudlege

Ved ankomst, les NØYE på inngangsdøren. Registrer deg på nettbrettet og følg gangen til enden. Her har vi eget venterom.
Vi ber om at pasienten møter alene når dette er mulig. 

Det er svært travelt på telefonen hos oss, den enkleste måten å nå oss på er via mail.
Kan du ikke nå oss på telefon og har behov for å avbestille/flytte på en time, send oss mail. Se KONTAKT for mail adresse.  

Hudlege Freddy Hestholm

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen i 1995. Ferdig spesialist i hudsykdommer i 2002. I dag er vi tre ansatte i bedriften, hudlegen, sykepleier May Britt Fuglestein og helsesekretær Iselinn L. 

Henvisning

Vi er en bedrift med offentlig driftsavtale. Dette betyr det må foreligge henvisning fra fastlege eller privatlege. Vi har ikke mulighet til å ta inn pasienter uten henvisning. 

Timeavtale

Når vi mottar en henvisningen vil det først bli vurdert om vi har et behandlingstilbud for ditt tilfelle.  Deretter blir pasienter som kan tilbys behandling prioritert etter alvorlighetsgrad. 

OBS: Timer MÅ avbestilles/endres senest 24 timer før oppsatt tid, dette gjelder og barn under 16 år.
Det vil bli sendt faktura på egenandel + fakturagebyr - ved uteblitt eller ikke avbestilte/ombestilte timer!

SMS innkallelser.

Har fastlegen din sendt henvisning til oss og du ikke har fått sms, (i enkelte tilfeller innkallelsesbrev) på 4 uker, ber vi deg om å ta kontakt med oss. 

Om du får sms innkallelse og ikke møter blir du belastet som normalt for ikke møtt + fakturagebyr. 

Oppmøte

Ved første timeavtale ønsker vi at du møter 10 min før avtalen.